Ang mga mag-aaral na umaasang magsulat ng isang quantitative research paper ay kinakailangang malaman ang tungkol sa mga basic hows at kung ano ang kanilang research paper. Kasama sa isang quantitative research paper ang eksperimental na pagkolekta at pag-aaral ng isang partikular na data. Ang sistematikong quantitative na pananaliksik ay maaaring istatistikal, matematikal at computational sa kalikasan.